Tiskové konference a Cluby ČLS JEP

Tisková konference ČLS JEP dne 4. října 2021

Tisková konference ČLS JEP dne 4. října 2021

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM)
Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSIM)
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (ČPFS)
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (ČVS)

Vás zvou na tiskovou konferenci ČLS JEP dne 4. října 2021 od 9:30 hodin v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

Význam očkování rizikových osob proti SARS-CoV-2 z pohledu kapacity lůžek JIP/ARO a udržení dostupnosti „nekovidové“ péče pro obyvatele ČR

Pozvánka ke stažení [PDF]

Podobné články