Aktuality

28. kongres ČLS JEP

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

v letošním roce si připomeneme velmi významné, již 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně, které připadá na 18. prosinec.

Proto jsme se rozhodli toto výročí uctít mimo jiné kongresem věnovaným tomuto světoznámému vědci, jehož jméno nese celá naše společnost.

Již 28. kongres ČLS JEP tak proběhne ve dnech 7.-8. prosince 2017. Osobní záštitu převzal  ministr zdravotnictví ČR JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA a slavnostní část se uskuteční 7. prosince 2017 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy senátu pana Milana Štěcha. Zde se bude konat rovněž tisková konference a večerní společenský program.  

Kongres bude druhý den, tzn. 8. prosince 2017 pokračovat v Lékařském domě, sídle ČLS JEP dalšími přednáškami a diskusemi. 

Témata kongresu jsou zvolena následovně:
1. Historický pohled na osobnost Jana Evangelisty Purkyně
2. Purkyňovy objevy a koncepce ve vztahu k dnešku
3. Co nás čeká aneb jak se budou medicína a přírodní vědy vyvíjet do konce tohoto století? 

Přípravný výbor oslovil některé historiky a „purkyňology“ se žádostí o přednášky a vyzval naše vybrané společnosti ČLS JEP k přípravě prezentací na 3. téma. Všechna sdělení by měla být vydána knižně v nakladatelství Mladá fronta, termín odevzdání materiálů je konec srpna 2017.

Budeme rádi za Vaše případné další návrhy na témata vystoupení, eventuálně na přednášející.

Bližší informace a možnost REGISTRACE naleznete na www.kongres.cls.cz.

S přátelským pozdravem

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
předseda ČLS JEP, z.s.

Těšíme se na setkání.