Aktuality

Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej
Ostatní sdělení

Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej

Předsedovi ČLS JEP prof. MUDr. Štěpánu Svačinovi, DrSc. byla dne 28. 6. 2022 udělena „Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej“. Tato pocta mu byla předána v Bratislavě v rámci „Dvorany slávy slovenskej medicíny“ předsedou Slovenské lékařské společnosti prof. MUDr. Jánem Brezou, DrSc.
Červen 30, 2022
Vzácná návštěva delegace Slovenské lekárske spoločnosťi
Ostatní sdělení

Vzácná návštěva delegace Slovenské lekárske spoločnosťi

Minulý týden byl ve znamení velkých událostí. Prezident České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. přivítal delegaci Slovenské lekárske spoločnosti včele s prezidentem prof. MUDr. Jánem Brezou, DrSc. Delegace se účastnila předání Ceny J.E.P. na zámku v Libochovicích. Kompletní fotogalerie na Facebooku.
Červen 21, 2022
Pietní akt Olšany 26. 5. 2022
Ostatní sdělení

Pietní akt Olšany 26. 5. 2022

Ve čtvrtek 26. 5. 2022, v předvečer 80. výročí heydrichiády se předseda ČLS JEP zúčastnil akce České stomatologické komory na Olšanských hřbitovech k uctění památky hrdinů odboje – bratrů Jana a Jiřího Jesenských, synovců stomatologa profesora Jana Jesenského, kteří byli spolu se svými manželkami popraveni nacisty za pomoc parašutistům výsadku...
Červen 3, 2022