Aktuality

Memorandum o spolupráci IFMSA

Memorandum o spolupráci IFMSA

Dne 20. 2. 2024 bylo podepsáno Memorandum mezi ČLS JEP a organizaci IFMSA České republiky, která je organizací studentů medicíny, zahrnující všechny lékařské fakulty v ČR. V úzkém provázání na činnost mezinárodní organizace IFMSA přispívá česká organizace zároveň k povědomí́ o zásadních problémech globálního zdraví.

Obě strany se dohodly na vzájemné spolupráci směřující k posílení postavení a vlivu studentů medicíny v českém zdravotnictví. ČLS JEP je připravena reagovat na jejich podněty a pomáhat řešit problémy, s kterými se setkávají. Společně se chtějí podílet na vzdělávacích aktivitách v oblasti prevence, zdravotní gramotnosti a v podpoře projektů zaměřených na šíření a zajištění dostupnosti nejnovějších vědeckých poznatků, technologií a inovací směrem k pacientům a laické veřejnosti.

Memorandum o spolupráci IFMSA 

Podobné články