Aktuality

Memorandum o spolupráci NAPO

Memorandum o spolupráci NAPO

Dne 31. 10. 2023 bylo podepsáno Memorandum mezi ČLS JEP a Národní asociací pacientských organizací (NAPO), která sdružuje pacientské organizace za účelem prosazování kolektivních zájmů pacientů a jejich účasti na rozhodovacích procesech v oblasti zdravotních a návazných politik v Česku. Zároveň NAPO zajišťuje osvětu, vzdělávání a posilování povědomí laické i odborné veřejnosti    o potřebách pacientů a podporuje koncepční přístup k prevenci a léčbě onemocnění.

Smluvní strany aktem podepsání memoranda deklarují vůli k vzájemné spolupráci zejména při sledování a vyhodnocování kvality poskytovaných zdravotních služeb, posuzování návrhů nových zdravotnických technologií a postupů, lékové politiky, či zlepšování organizace zdravotní péče. Důležitým prvkem spolupráce je poskytování zpětné vazby pacientských organizací směrem k ČLS JEP, s možností reagovat tak na podněty pacientů a pečujících, a pomáhat tak řešit problémy, s kterými se pacienti při lůžkové nebo ambulantní péči setkávají. ČLS JEP chce umožnit a podporovat neformální setkávání a komunikaci pacientských organizací s relevantními odbornými společnostmi ČLS JEP.

Memorandum o spolupráci NAPO

Podobné články