Aktuality

Cena J.E.Purkyně 2022 - prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.

Cena J.E.Purkyně 2022 - prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.

Letošní Cena Jana Evangelisty Purkyně bude z rozhodnutí předsednictva ČLS JEP udělena na návrh České pediatrické společnosti panu prof. MUDr. OTTO HRODKOVI, DrSc.(nar. 1922).

Slavnostní předání Ceny proběhne dne 15. června 2022 tradičně na zámku v Libochovicích. Přítomni budou jako hosté také zástupci Slovenské lekárske spoločnosti.

Profesor Hrodek patří mezi velikány české pediatrie, aktivně ovlivňoval českou dětskou hematologii a pediatrii po dobu 60 let. Je vědcem světového jména, vynikajícím lékařem-klinikem a neobyčejnou šíří znalostí a s mimořádným pochopením pro duši dětského pacienta a obavy jeho rodičů, vysokoškolským učitelem váženým a milovaným studenty Fakulty dětského lékařství v Motole.

Ve vědecké činnosti se zaměřil především na hematologii, je zakladatelem moderní české dětské hematologie, spoluautorem první učebnice vydané v 50. letech minulého století. Největšího vědeckého úspěchu dosáhl výzkumem vývoje hemokoagulace a hemostázy v novorozeneckém období. Od 50. let se intenzivně věnoval diagnostice a léčbě dětské leukémie. Další nemocí, které věnoval mimořádnou pozornost, byla hemofilie. Publikoval více než 200 odborných statí, přednesl více než 300 přednášek. Získal 6x Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci. Byl poradcem WHO pro komplexní problematiku dětských nádorů v 9 evropských zemích.

Prof. Hrodek je čestným členem České lékařské společnosti JEP a České hematologické společnosti a nositelem řady dalších ocenění včetně zlaté pamětní medaile ČLS JEP, zlaté pamětní medaile 2. LF UK zlaté medaile UK v Praze.

Podobné články