Aktuality

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2020 - návrhy do konce května 2021

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2020 - návrhy do konce května 2021

Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce se udělují ve dvou kategoriích: původní vědecké práce a práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské praxe, a to v kategorii monografie a články.

Návrhy na udělení podávají organizační složky ČLS JEP do 31. května 2021.

Předsednictvo do konce září 2021 rozhodne o udělení cen. Uvedená pocta může být udělena pouze členům ČLS JEP s nepřetržitým nejméně tříletým členstvím v ČLS JEP.

Odůvodnění návrhu na udělení ceny i s publikací zasílejte do sekretariátu ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: czma@cls.cz) do 31. 5. 2021.

Formulář ke stažení zde

Podobné články