Aktuality

Předání pamětních medailí ČLS JEP

Předání pamětních medailí ČLS JEP

Dne 13. 10. 2020 proběhlo za výrazně limitujících protiepidemiologických opatření ve Vlasteneckém sálu Karolina v Praze předání pamětních medailí ČLS JEP osobnostem, které se významně zasloužily o českou medicínu a/nebo svou prací v ČLS JEP přispěly k naplňování jejích cílů. Byli to:

  • prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. – zlatá medaile na návrh České fyziologické společnosti ČLS JEP

  • prof. MUDr. Zdeněk Mraček – zlatá medaile na návrh České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

  • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – čestná medaile na návrh České onkologické společnosti ČLS JEP

  • prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. – zlatá medaile na návrh České společnosti pro neurovědy ČLS JEP

  • prof. MUDr. Václav Daniel Šimon, DrSc. – čestná medaile na návrh České urologické společnosti ČLS JEP

Ocenění spolu se členy předsednictva ČLS JEP (zleva): prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Mraček, prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Václav Šimon, DrSc., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Slavnosti se ze zdravotních důvodů neúčastnili prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. (zlatá medaile na návrh České neurologické společnosti) a prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (čestná medaile na návrh České revmatologické společnosti), kterým bude ocenění předáno při nejbližší vhodné příležitosti.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme.

VIDEO

Podobné články