Aktuality

Aktuálně ke COVID-19

Aktuální informace od Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru zde

Aktuality od Státního zdravotnického ústavu zde

Stanoviska odborných společností ČLS JEP ke COVID-19:

 1. Stanovisko České společnosti plastické chirurgie 
 2. Stanovisko České společnosti hospicové péče
 3. Stanovisko České diabetologické společnosti
 4. Stanovisko České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 5. Stanovisko České odborné společnosti klinické farmacie
 6. Stanovisko České popáleninové společnosti
  • Česká popáleninová společnost reflektuje mimořádná epidemiologická opatření v souvisloti s infekcí COVID-19. Tři pracoviště, kterým byl udělen statut popáleninových center (PC), zajišťují péči o pacienty s termickými úrazy v rámci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Brno Bohunice a Ostrava. Tato pracoviště jsou v přímé gesci MZ ČR a z toho vyplývají i jednotná opatření. Péče o pacienty s termickými úrazy je kontinuálně zajištěna. Při vstupu do těchto nemocnic probíhá triáž pacientů, tedy nedochází ke kontaktu symptomatických, případně COVID-19 pozitivních pacientů. Veškeré elektivní výkony byly odloženy, preferována jsou ambulantní, méně frekventní ošetření. V případě nutnosti pravidelných převazů jsou pacienti důsledně zváni na konkrétní hodiny, aby nedocházelo k jejich kontaktu. Pro COVID-19 pozitivní pacienty jsou vyčleněny v rámci bariérových opatření oddělené prostory jak pro ambulantní ošetření, tak v případě nutnosti hospitalizace. Veškerý personál je proškolen v používání osobních ochranných prostředků. Důležité informace budou průběžně doplňovány dle aktuálního vývoje.
   Kontaktní osoba MUDr. Monika Tokarik, Ph. D.
 7. Stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii
 8. Stanovisko České gastroenterologické společnosti
 9. České gerontologické a geriatrické společnosti

 10. Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii

 11. Česká oftalmologická společnost

 12. Česká onkologická společnost

 13. Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 14. Česká pediatrická společnost

 15. Společnost pracovního lékařství

 16. Česká revmatologická společnost

 17. Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

 18. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny:

 19. Společnost pro míšní léze
 20. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
 21. Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP
  • Dne 10.3.2020 jsme vydali a publikovali stanovisko ve volně dostupném (free access časopise Aktuální Gynekologie a Porodnictví, ISSN 1803-9588, Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index)

   Koronavirová infekce a těhotenství (COVID-19). Stanovisko České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.

   Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová, Michal Zikán, Dagmar Smetanová, Ladislav Machala

   Actual Gyn 2020, 12, 17-19

  • Přeložili jsme do češtiny

   Pokyny Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG) (15 700 členů ze 140 zemí)  a doporučený postup je volně přístupný

   ISUOG Prozatímní pokyny pro novou infekci koronaviry 2019 během těhotenství a šestinedělí: informace pro zdravotnické pracovníky

   https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/uog.22013

  • Na našem webu www.csupg.cz se snažíme poskytovat základní informace pro gynekology a porodníky
  • Založili jsme facebookovou informační skupinu výhradně pro lékaře „Coronavir (SARS-CoV-2) a těhotenství“
  • https://covid19.paliativnimedicina.cz/
 22. Společnost pro orgánové transplantace

 

Nabídka online krizové intervence (databáze klinických psychologů) https://www.akpcr.cz/koronavirus