Aktuality

Stanovisko předsednictva ČLS JEP k situaci na Ukrajině

Stanovisko předsednictva ČLS JEP k situaci na Ukrajině

Stanovisko předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně k situaci na Ukrajině

Předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně

jednomyslně odsuzuje

brutální napadení a nespravedlivou agresi, kterou ruská armáda ve spolupráci s Běloruskem na území Ukrajinské republiky provádí. Uvedené jednání považuje za naprosto nepřijatelný válečný a hluboce nepřátelský akt.

Předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

vyjadřuje solidaritu a podporu

ukrajinským lékařům, sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, jako i všem občanům Ukrajinské republiky, ať již pobývají na území Ukrajinské republiky nebo kdekoliv jinde ve světě

vyzývá

své odborné společnosti, spolky lékařů a také jednotlivé členy, aby se k tomuto stanovisku připojili a podle svých možností ukrajinské občany podpořili.

V Praze dne 1.3.2022

      
za předsednictvo ČLS JEP
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
předseda

Odborné společnosti / Spolky lékařů ČLS JEP, které se finančně podílejí na podpoře Ukrajiny:

Společnost epidemiologie a mikrobiologie                     
Česká vakcinologická společnost                              
Společnost všeobecného lékařství  
Společnost infekčního lékařství
Česká angiologická společnost 
Společnost pro studium a léčbu bolesti
Ortopedicko-protetická společnost
Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky
Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
Společnost pro orgánové transplantace
Česká gastroenterologická společnost
Psychiatrická společnost
Společnost českých patologů
Česká společnost klinické farmakologie
Česká endokrinologická společnost
Společnost pracovního lékařství
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny
Česká diabetologická společnost
Česká fyziologická společnost
Společnost pro metabolická onemocnění skeletu
Česká farmaceutická společnost
Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
Odborná společnost praktických dětských lékařů
Společnost estetické a laserové medicíny
Česká pediatrická společnost
Česká revmatologická společnost
Společnost pro transfuzní lékařsví
Česká lékařská akupunkturistická společnost
Česká hepatologická společnost
Česká neurologická společnost
Sekretariát ČLS JEP
Spolek lékařů v Pardubicích
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky
Společnost pro porty a permanentní katétry
Společnost lékařské genetiky a genomiky
Česká neonatologická společnost
Společnost vojenské medicíny
Spolek lékařů v Plzni
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Česká internistická společnost
Česká společnost nukleární medicíny

Podobné články